Cari Blog Ini

Blending

Blending
Layer style

Sabtu, 24 Maret 2012

Doa agar rejeki melimpah

Doa agar mendapatkan rejeki yang berlimpah Bila anda ingin mendapatkan rezeki yang banyak, maka lakukanlah amalan berikut ini: Pertama, lakukanlah Sholat Hajat tengah malam 2 rakaat. Pada rakaat pertama & kedua setelah membaca Al' Fatihah bacalah ayat dibawah ini 77 kali : Rabbanaa anzil `alaynaa maa-idatam- minas-samaa-I
takuunu lanaa `iidan li- awwalinaa wa- aakhirinaa wa-aayatan minka warzuqnaa wa- anata khayrur- raaziqiin. artinya : ?Ya tuhan kami, turunkanlah kepada kami suatu hidangan dari langit (yang hari turunnya) akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang bersama kami dan orang-orang yang datang sesudah kami dan menjadi tanda kekuasaan darimu danberilah kami rezeki, engkau adalah pemberi rezeki yang paling utama.? Kemudian setelah salam bacalah Sholawat dibawah ini sebanyak 70.000 kali atau sekuatnya : Allaahumma shalli wasallim`alaa
sayyidinna
Muhammadinil-aalifil-
ma`luufi ujburnii haajatii. artinya: ?Ya Allah,limpahkanlah
rahmat dan ke agungan serta keselamatan atas tuanku Nabi Muhammad yang penyayang dan di sayangi, penuhilah hajatku.? Kerjakanlah dengan penuh keihlasan dan memohon dengan sangat kepada Allah...Insya Allah niat kita akan terkabul.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar